Co všechno má vliv na vznik srdečního onemocnění u psů?

Onemocnění srdce patří u psů mezi jedny z nejčastějších problémů. Lze je rozdělit na vrozená a získaná. Získaná onemocnění srdce jednoznačně u psů převažují. U vrozených vad hraje často významnou roli genetická dispozice, ta se však může uplatnit i u vad získaných. Výčet plemen s vyšším rizikem vzniku onemocnění srdce je bohužel dlouhý a není předmětem tohoto krátkého sdělení. Nicméně mezi nejčastější srdeční onemocnění patří degenerativní postižení cípatých chlopní (endokardióza), které je diagnostikováno především u malých a středních plemen psů (kokršpanělé, pudlové, jezevčíci, kavalír king charles španělové, yorkshiři, aj.).

Na vzniku onemocnění srdce se u psů podílí celá řada faktorů. Na univerzitě v Pensylvánii již dříve prokázali, že vyšší riziko vzniku onemocnění srdce u lidí je spojeno i s jejich měsícem narození (hůř jsou na tom lidé narození začátkem roku). Na vině je vyšší znečištění vzduchu drobným polétavým prachem, kterému jsou budoucí maminky vystaveny v první třetině gravidity. Jelikož psi žijí, v mnohých případech, ve stejných podmínkách jako lidé, zaměřili se pracovníci výše zmíněné univerzity ve své další práci právě na ně.

Psi, zařazení do této studie, byli rozdělení do několika skupin. U těch, kteří nebyli predisponováni ke vzniku onemocnění srdce, byl vidět jasný vztah mezi měsícem jejich narození a výskytem onemocnění srdce. Nejvyšší rizikovost byla zaznamenána u psů narozených v období červen-srpen. U psů, s genetickou dispozici pro vznik onemocnění srdce, nebyl vliv doby jejich narození tak velký, nicméně rizikovější byly měsíce září a prosinec (především pro vznik defektů síňového septa), naopak narození v letních měsících bylo u plemen predisponovaných ke vzniku vybraných onemocnění srdce (jako je perzistentní pravý aortální oblouk, dysplazie trikuspidální chlopně, postižení mitrální chlopně) méně rizikové. Dalším zajímavým bodem této studie bylo, že u čistokrevných psů byl prokázán větší vliv měsíce narození na vznik onemocnění srdce, než byl vliv genetické predispozice.

Závěrem lze tedy uvést, že na vznik onemocnění srdce u psů má vliv nejen genetická výbava (tedy plemeno a jeho náchylnost pro onemocnění srdce), ale také vliv prostředí a jsou zde docela možné i vzájemné interakce těchto dvou faktorů. Psi, kteří nemají genetickou dispozici pro vznik onemocnění srdce, ale narodili se v měsíci červenci, pak mají 2x vyšší šanci, že jím stejně budou trpět, než ti, kteří se narodili jindy. U těch predisponovaných je pak rizikovým měsícem hlavně září.

Zdroj: Boland MR, Kraus MS, Dziuk E, Gelzer AR. Cardiovascular Disease Risk Varies by Birth Month in Canines. Nature; 2018, Scientific Reports (8):7130, doi: 10.1038/s41598-018-25199-w