Povinné čipování psů

S příchodem nadcházejícího roku mají všichni majitelé psů novou povinnost, která plyne z novely veterinárního zákona (Zákon č.166/1999 Sb), a to nechat svého psa nezaměnitelně identifikovat (tedy očipovat, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011).

Od 1. ledna 2020 tedy musí mít každý pes nejen očkování proti vzteklině, ale také čip, jehož identifikační číslo je zaznamenáno v dokladu o očkování psa (očkovací průkaz psa). Očkování proti vzteklině nebude u nečipovaných psů prováděno. Bez tohoto trvalého označení nebude platná ani vakcinace proti vzteklině, i když byla provedena včas! V praxi to znamená, pokud Váš pes někoho po Silvestru daného roku zraní/kousne a nebude očipován, bude s Vámi zahájeno správní řízení.

Toto nařízení bychom však neměli chápat jen jako negativní, s cílem vytáhnout další peníze z naší kapsy, ale měli bychom doufat, že např. pomůže k rychlejšímu návratu ztracených psů domů či třeba k účinnějšímu odhalování nelegálních chovů, tzv. množíren.